ที่เที่ยว : Travel

Bangkok เดินเที่ยวตลาดน้อย – ซอยกัปตันบุช

“ตลาดน้อย”  ย่านเก่าแก่ในเขตกรุงเทพฯ แต่เดิมในย่านนี้มีชุมชนชาวจีนตั้งบ้านเรือนริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วทำการค้าขายจนคึกคัก จึงเกิดเป็นตลาดที่ชาวจีนเรียกกันว่า ตลาดน้อย ปัจจุบันย่านๆนี้ ยังคงมีความเก่าแก่ของตัวอาคารบ้านเรือน ย่านนี้จะเต็มไปด้วยซอยเล็กซอยน้อยที่น่าแวะเข้าไปเที่ยวชม ทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์, ร้านค้าเก่าแก่, ร้านอาหารอร่อยๆ ที่เปิดมาหลายสิบปี นอกจากนี้บริเวณนี้ยังมีการเสริมเติมแต่งภาพวาดจุดต่างๆเข้าไปให้น่าสนใจเพิ่มขึ้นด้วย

“ซอยกัปตันบุช”  มีที่มาจาก “กัปตันบุช” หรือ “นายจอห์น บุช” เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของไทย เป็นพ่อค้าและนักเดินเรือสัญชาติอังกฤษ ที่ได้นตำแหน่งเจ้าท่า สังกัดกรมท่า และได้มีโอกาสปฏิบัติราชการใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการตามเสด็จประพาสต่างประเทศ กัปตันบุชและครอบครัวพำนักอยู่ที่บ้านในตรอกเล็ก ๆ ใกล้กับที่ทำการกรมเจ้าท่า ตรอกบ้านของกัปตันบุชจึงเรียกว่าตรอกกัปตันบุชจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันตรอกกัปตันบุชมีชื่อเป็นทางการว่า ซอยเจริญกรุง 30

เราเริ่มต้นการเดินชมเส้นทางนี้จาก โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตันนะคะ สถานที่แรกที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ บ้านเลขที่ 1 ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเลยค่ะ

บ้านเลขที่ 1 ซอยกัปตันบุช

อาคารอนุรักษ์บ้านเลขที่ 1 เดิมทีคืออาคารที่บริษัทกลั่นสุราของฝรั่งเศสได้เช่าสร้างขึ้น เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างตามสถาปัตยกรรมยุโรป ปัจจุบันสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ทำการบูรณะใหม่

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ใกล้กันกับ อาคารอนุรักษ์บ้านเลขที่ 1 เป็นบ้านเก่า ถ้าสำหรับใครที่ชอบตึกเก่าๆแล้ว น่าจะเพลิดเพลินกับย่านนี้มากๆ

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art


วัดพระแม่ลูกประคำ กาลหว่าร์

โบสถ์ยอดแหลมสีเหลืองอ่อน สูงเด่นเป็นส่งาแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ซอยวานิช 2 เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ทรงกอทิก วัดเก่าแก่มีความเป็นมาพร้อมกับกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นในยุคที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินในละแวกตลาดน้อยนี้ให้ชาวโปรตุเกสเป็นที่อาศัย ทำงาน เป็นที่ตั้งของสถานกงสุลและวัด  สถานที่ตั้งของโบสถ์แห่งนี้ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยความสวยงามของโบสถ์แห่งนี้จึงเป็นโลเคชั่นในการถ่ายภาพและจัดพิธีแต่งงานยอดฮิต

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street artธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดน้อย ถือเป็นสำนักงานแห่งแรก หลังจากที่มีการก่อตั้ง “บริษัทแบงก์สยามกัมมาจลทุนจำกัด” และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ธนาคารไทยพาณิขย์ จำกัด” เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2482

อาคารสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

เดินลัดเลาะในซอยมาเรื่อยๆ จะพบเห็นอาคารเก่าๆ ตลอดเส้นทาง

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

หลายๆจุดก็มีภาพเขียนสวยๆให้ได้ชมกัน

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ระหว่างทางก็จะพบเห็นอะไหล่เครื่องยนต์เก่าเป็นกองสูงสองฝั่งถนน ในอดีตย่านเซียงกงนี้เป็นแหล่งค้าอะไหล่เครื่องยนต์เก่าแห่งแรก ปัจจุบันมีการขยับขยายไปยังจุดอื่นๆ ทำให้ที่นี่เงียบเหงาลงไปบ้าง

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art


ตรอกศาลเจ้าโรงเกือก

เดินลัดเลาะมาที่ตรอกศาลเจ้าโรงเกือก ตลอดเส้นทางจะได้พบกับภาพวาดจุดต่างๆ เพิ่มความสนใจให้การเดินชมย่านนี้มีสีสันขึ้น

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art


ศาลเจ้าโรงเกือก

ศาลเจ้าขนาดเล็ก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุมากกว่า 120 ปี มีการตกแต่งที่ค่อนข้างละเอียด ทั้งงานแกะสลักและจิตรกรรมฝาผนัง ที่ยังคงรักษารูปแบบไว้ได้อย่างสวยงามแม้จะทรุดโทรมไปตามกาลเวลาบ้างแล้วก็ตาม ศาลเจ้าแห่งนี้ เดิมเป็นที่ผลิตน้ำประปาเป็นกิจการแห่งแรกของย่านจีนอีกด้วย

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

รถเก่าคันนี้เหมือนสัญลักษณ์ของย่านนี้ ที่ใครมาแล้วก็ต้องแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art


บ้านจีนโบราณ โซวเฮงไถ่

คฤหาสน์เก๋งจีนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มีอายุมากกว่า200 ปี!! เป็นหนึ่งในเก๋งจีนที่โอ่อ่าที่สุดในยุคเริ่มกรุงรัตนโกสินทร์ ผังบ้านผสมรูปแบบ “ซื่อเหอหยวน” หรือ “สี่เรือนล้อมลาน” มีอาคาร 4 ด้านล้อมลานหินกว้าง ด้านหน้าเป็นซุ้มประตูทางเข้า ด้านหลังเป็นเรือนประธาน ที่เก็บป้ายวิญญาณบรรพบุรุษ เข้ากับลักษณะเรือน 2 ชั้น และพื้นชานยกระดับแบบไทย การก่อสร้างทั้งหมดเป็นแบบโบราณที่ไม่ใช้ตะปู แต่ใช้ไม้แกะสลักในการประกอบทั้งหมด ตรงกลางของบ้านเป็นสระว่ายน้ำ ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นโรงเรียนสอนดำน้ำและเพาะพันธุ์สุนัขบีเกิ้ล ซึ่งยังมีคนในครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วย

ภายในบ้าน มีเครื่องดื่มต่างๆขา สำหรับการชมภายในตัวบ้านควรขออนุญาตเพราะมีคนอาศัยอยู่

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

สระว่ายน้ำตรงกลางนี้ใช้สำหรับเรียนดำน้ำ

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

 


ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง

“ศาลเจ้าโจวซือก๋ง” แปลเป็นไทย หมายถึง “ปรมาจารย์ปู่” เทพเจ้าโจวซือกงหรือที่ ชาวตลาดน้อยเรียก “หลวงปู่โจวซือก๋ง”  บริเวณศาลเจ้ายังคงรักษาโครงสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบสมัยราชวงศ์ชิงที่เก่าแก่ไว้ได้อย่างสมบูรณ์  จากความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่โจวซือกง ทำให้มีผู้มาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก งานประเพณีในรอบปี เช่น งานเทกระจาด งานถือศีลกินเจ ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี มีการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) ภายในงานด้วย

เทพเจ้าโจวซือกง มีลักษณะเด่นคือทั้งองค์เป็นสีดำในขณะที่เทพองค์อื่น ๆ เป็นสีทอง

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ตลาดน้อย, ซอยกัปตันบุช, ตรอกกัปตันบุช, เจริญกรุง 30, Royal Orchid Sheraton Hotel, รอยัล ออคิด เชอราตัน, 1hourgem, บ้านเลขที่ 1, ศาลเจ้าโรงเกือก, ศาลเจ้าโจวซื่อก๋ง, เจริญกรุง, กรุงเทพ, bangkok, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย, โบสถ์กาลหว่าร์, เซียงกง, street art

ย่านตลอดน้อย ถือว่าเป็นอีกย่านที่ควรค่าแก่การมาเดินชมมากๆ เต็มไปด้วยสถานที่ประวัติศาสตร์ ย่านการค้าเก่าของคนจีน มีอาคารบ้านเรือนเก่าๆให้ชมมากมาย รวมถึงร้านอาหารอร่อยเก่าแก่ที่เปิดมานาน นอกจากนั้นยังมีมุมอาร์ทๆกับภาพวาดจุดต่างๆให้ถ่ายภาพกันด้วย เป็นอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพฯ ที่น่ามาเยือนมากค่ะ

ขอบคุณการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดีๆ ย่านตลาดน้อย  “1 Hour Gem”  โปรแกรมที่ทางโรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน คัดสรรมาให้เที่ยวชมสถานที่สุดพิเศษบริเวณรอบๆโรงแรม ในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง

ชมรายละเอียดเว็บไซต์ของโปรแกรม “ONE-HOUR GEM” ได้ที่

http://www.royalorchidsheraton.com/th/sheratoneffortlesstravel?EM=BLOG_GAGAGIGY_SI_172_SEPFAMTRIP_EN_AP

 

Comments

comments