• เที่ยวต่างประเทศ

    +.+ [ Let’s fly boutique ] หลงเสน่ห์ มัณฑะเลย์ Mandalay +.+

    มัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้ายของพม่า เมืองใหญ่แห่งฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิระวดี เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังที่สวยงาม มีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม วัดวาอารามที่สำคัญๆของชาวพม่าอีกลายแห่ง